Instrumental

Cursos de Formació Bàsica, previs al pas al Graduat d’Educació Secundària.

Al CFA GIRONA la formació instrumental es basa en el mètode d’alfabetització, i es du a terme en llengua catalana.

Es distribueix en tres cursos, N1, N2 i N3, amb matèries de caire instrumental.

Ensenyament a barris i al centre .