13 de juliol: publicació de les llistes d’admesos i exclosos, i llista d’espera

Matrícula persones admeses (cal portar 2 fotos i bolígraf):

Divendres  2 de setembre a les 18 h a 20h

Dilluns 5  de setembre de 10 a 12h o de 17  a 19

 

 

Les persones no preinscrites al juny queden convocades el dia 14 de setembre a les 10   o a les 18.00 h